نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی

شناسنامه آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی

 • تولیدکننده: داده‏های البرز رایانه
 • سال تولید: ۱۳۸۹
 • بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
 • همراه با ۵ ساعت آموزش زبان انگلیسی پایه

درباره آموزش کمک درسی دوم دبستان

محتوای دروس این بسته شامل کتابهای ریاضی، علوم تجربی، فارسی (بخوانیم و بنویسیم)، قرآن، هدیه‏های آسمانی و تعلیمات اجتماعی به صورت تشریحی همراه با حل تمرین و مثال توسط اساتید مجرب با زبانی ساده و رسا تدریس گردیده است.
شامل دروس: قرآن، ریاضی، فارسی، علوم تجربی، تعلیمات اجتماعی، هدیه‏های آسمانی + همراه با ۵ ساعت آموزش زبان انگلیسی پایه

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی, خرید نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی

فهرست آموزش کمک درسی چهارم دبستان

بخوانیم و بنویسیم

 • مقدمه
 • نهادها
 • بهداشت
 • اخلاق فردی و اجتماعی
 • دانش و دانشمندان
 • مسائل دینی
 • ملی و میهنی
 • طبیعت
 • هنر و ادبیات

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی, خرید نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی

ریاضی

بخش اول

 • عدد نویسی
 • مقایسه عددها
 • مفهوم خط
 • مفهوم نیم خط
 • خواص جمع و تفریق
 • مفهوم زاویه
 • حل مسئله (۱)
 • مفهوم ضرب
 • خاصیتهای ضرب
 • مفهوم تقسیم

بخش دوم

 • ضرب یک رقمی در دو رقمی
 • ضرب دو رقمی در یک رقمی
 • ضرب چند رقمی در یک رقمی
 • ضرب عددها در ده، صد و هزار
 • ضرب در مضربهای ده، صد و هزار
 • رسم خطهای عمود بر هم
 • فاصله یک نقطه از یک خط
 • حل مسئله (۲)
 • ضرب دو رقمی در دو رقمی
 • ضرب اعداد چند رقمی

بخش سوم

 • خطهای متوازی
 • مثلث قائم‏الزاویه
 • حل مسئله (۳)
 • مفهوم تقسیم (۲)
 • تقسیم با باقی مانده
 • تقسیم چند رقمی بر یک رقمی
 • متوازی‏الاضلاع و مستطیل
 • تقارن
 • مفهوم گنجایش
 • لوزی و مربع

بخش چهارم

 • تمرین ضرب و تقسیم
 • تقسیم بر عددهای دو رقمی (۱)
 • تقسیم بر عددهای دو رقمی (۲)
 • محیط چند ضلعی ها
 • مفهوم بخش پذیری
 • مفهوم کسر
 • کسرهای مساوی
 • ساده کردن کسر
 • مقایسه کسرهای متعارفی
 • جمع و تفریق کسرهای متعارفی

بخش پنجم

 • ساده کردن کسر (۲)
 • عددنویسی (۲)
 • مساحت
 • مساحت مستطیل و مربع
 • تساوی شکلهای هندسی
 • ارتفاع و قاعده
 • مساحت متساوی‏الاضلاع
 • مساحت مثلث
 • حل مسئله (۳)

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی, خرید نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی

علوم تجربی

 • مقدمه

علوم زیستی

 • ساختمان بدن موجودات زنده
 • غذاسازان بزرگ
 • گیاهان، موجودات پر ارزش
 • جانوارن بی مهره

علوم فیزیکی

 • مخلوطها
 • نور و بازتابش
 • الکتریسیته
 • آهنربا

علوم زمین

 • سنگها
 • زمین و همسایه‏های آن

بهداشت

 • دستگاه تنفسی
 • دستگاه گردش خون

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی, خرید نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی

تعلیمات اجتماعی

جغرافی

 • محیط زندگی ما
 • وسایل یادگری جغرافیا
 • نقشه چیست؟
 • جهتهای جغرافیایی
 • ناهمواریها (سرزمینهای بلند)
 • ناهمواریها (سرزمینهای پست)
 • آب و هوا چیست؟
 • نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟
 • دریاها و دریاچه‏های ایران
 • چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟
 • نقش راهها در زندگی ما
 • راههای ایران

تاریخ

 • زندگی انسانها در گذشته‏های دور
 • پیدایش روستاها
 • نخستین شهرها
 • پیامبران الهی
 • مهاجرت آریایی‏ها
 • هخامنشیان
 • اشکانیان
 • ساسانیان
 • طلوع خورشید اسلام در ایران

تعلیمات مدنی

 • خانواده
 • زندگی خانوادگی
 • مدرسه
 • مسجد
 • زندگی روستایی
 • زندگی شهری
 • ملت ایرن
 • امت اسلامی

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی, خرید نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی

هدیه‏های آسمانی

قسمت اول

 • خنده‏ها و گریه‏های من
 • شامگاه پاییزی
 • کودکی بر آب
 • امید من …
 • همیشه با هم
 • مساجد مسلمانان
 • سفر به یادماندنی
 • روزی برای…
 • به جای دشنام
 • به جای …

قسمت دوم

 • زنگ انشاء
 • کودک شجاع
 • سحرگاه باشکوه
 • این دوستی‏ها …
 • برای دوست
 • رویاهای من
 • دستهای مادر
 • همسر فداکار
 • کسی مرا می‏بیند
 • تصویر ماندگار…
 • آرزوی بزرگ من

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی, خرید نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی, خرید نرم افزار کمک درسی پایه ابتدایی

آموزش قرآن

 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
 • درس نهم
 • درس دهم
 • درس یازدهم
 • درس دوازدهم
 • درس سیزدهم
 • درس چهاردهم
 • درس پانزدهم

آموزش زبان انگلیسی

 • Hip Hip Hooray 1
 • Hip Hip Hooray 2

پاسخ دهید