کتاب ازدواجی که همواره خواهانش بوده اید

کتاب ازدواجی که همواره خواهانش بوده اید

شناسنامه کتاب ازدواجی که همواره خواهانش بوده اید

نام کتاب: ازدواجی که همواره خواهانش بوده اید
مولف: گری چاپمن
ناشر: الینا
ویراستار: مرصیه شیروانی
طراح جلد: آمنه ارادی
ناطر تالیف: زینب مردانی
تهیه کننده: سروش مردانی
نوبت چاپ: اول 1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابک:....
کتاب چگونه در روابط با همسرمان به عشق و آرامش برسیم

کتاب چگونه در روابط با همسرمان به عشق و آرامش برسیم

شناسنامه کتاب چگونه در روابط با همسرمان به عشق صمیمیت و آرامش برسیم

نام کتاب: چگونه در روابط با همسرمان به عشق صمیمیت و آرامش برسیم
مولف: فاطمه دهقانی
ناشر: الینا
ناشر همکار: نسیم کوثر، احقاف، تخت جمشید، قشقایی
ویراستار: مرصیه شیروانی
طراح جلد: آمنه ارادی
سرگروه:....
کتاب چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم

کتاب چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم

شناسنامه کتاب چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم

نام کتاب: چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم
مولف: دکتر جان گری
مترجم: طیبه رفیعی
ناشر: ندای الهی
ناشر همکار: چاف
نوبت چاپ: دوم 1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابک: 4-7-94698-964-978

فهرست عناوین کتاب چگونه مردان را به گوش....

کتاب 101 دروغی که زنان به مردان میگویند

کتاب 101 دروغی که زنان به مردان میگویند

شناسنامه کتاب 101 دروغی که زنان به مردان میگویند (و چرا زنها باور میکنند؟)

نام کتاب: 101 دروغی که زنان به مردان میگویند (و چرا زنها باور میکنند؟)
مولف: دوری هولاندر
مترجم: طیبه رفیعی
ناشر: چاف
ناشر همکار: ندای الهی - سرچشه پاکان
نوبت چاپ: اول 1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابک:....
کتاب آنچه که زنان دوست دارند بشنوند ولی مردان نمیگویند

کتاب آنچه که زنان دوست دارند بشنوند ولی مردان نمیگویند

شناسنامه کتاب آنچه که زنان دوست دارند بشنوند ولی مردان نمیگویند

نام کتاب: آنچه که زنان دوست دارند بشنوند ولی مردان نمیگویند
مولفان: باب برکوویتز - راجر گیتینز
مترجم: اکرم شکر زاده
ناشر: ندای الهی
نوبت چاپ: دوم 1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابک: 1-8-94698-964-978

فهرست عناوین....

کتاب ذهنتان را عوض کنید: باز افرینی ذهن به روش خلاق

کتاب ذهنتان را عوض کنید: باز افرینی ذهن به روش خلاق

شناسنامه کتاب ذهنتان را عوض کنید: باز افرینی ذهن به روش خلاق

نام کتاب: ذهنتان را عوض کنید: باز افرینی ذهن به روش خلاق
مولفان: متیو مک کی - کاترین ساکر
مترجمان: مریم کاویانی
ناشر: آئینه دانش
ناشر همکار: فن افزار - پگاسوس
ویراستار: فریبا داوودی
حروف نگاری و صفحه ارایی:....
کتاب اسرار درونی مردان

کتاب اسرار درونی مردان

شناسنامه کتاب اسرار درونی مردان

نام کتاب: اسرار درونی مردان
مولف: پاتریک مرلی
مترجمان: دکتر سید احمد بیان معمار - دکتر علی باقی نصر ابادی
ناشر: آئینه دانش
نوبت چاپ: اول 1390
لیتوگرافی: صیام قم
شمارگان: 500 نسخه
شابک: 9-021-215-600-978

فهرست عناوین کتاب اسرار درونی....

کتاب تقویت حافظه

کتاب تقویت حافظه

شناسنامه کتاب تقویت حافظه

نام کتاب: تقویت حافظه
مولفان: حسنعلی میرزابیگی - اکرم آرخ
ناشر: آئینه دانش
نوبت چاپ: دوم 1391
لیتوگرافی: صیام
شمارگان: 500 نسخه
شابک: 3-023-215-600-978

فهرست عناوین کتاب تقویت حافظه

پیشگفتار
تمرکز فکر، حافظه و یادگیری
بهداشتن....
کتاب کلیات تعبیر خواب

کتاب کلیات تعبیر خواب

شناسنامه کتاب کلیات تعبیر خواب

نام کتاب: کلیات تعبیر خواب
مولف: نوشته های بدست امده از ابن سیرین دانیال پیامبر و امام صادق (ع)
ناشر: چاف
نوبت چاپ: اول 1391
شمارگان: 5000 نسخه
شابک: 5-6-93883-964-978

درباره کتاب کلیات تعبیر خواب

کلیات تعبیر خواب
دانیال نبی و ابن....
کتاب آموزه های ناب زناشویی، دفتر پنجم

کتاب آموزه های ناب زناشویی، دفتر پنجم

شناسنامه کتاب آموزه های ناب زناشویی، دفتر پنجم

نام کتاب: آموزه های ناب زناشویی، دفتر پنجم
مولف: محمد عظیمی
ناشر: رازبان
ناظر چاپ: حیدر مشکل گشا
لیتوگرافی: فرانقش
طراح جلد: محمد مهدی عظیمی نیا
نوبت چاپ: دوم 1390
شمارگان: 3000 نسخه
صفحه آرا: گرافیک جوانه
شابک:....